Informacije

Rokodelski center Rogatec

Rokodelski center Rogatec, 
Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

Gordana Bilušić, koordinatorka rokodelstva
T: +386 (0)3 810 72 22
E: rokodelski.center@rogatec.si

Rokodelski center je svoja vrata odprl leta 2014, ko so bile urejene štiri profesionalno opremljene rokodelske delavnice:

  • steklarska delavnica,
  • pletarska delavnica (šibje, ličje),
  • lončarsko likovna delavnica,
  • delavnica ročnega tkanja in sodobnega oblikovanja tekstilij
  • ter mizarska v prostorih Stare šole.

Opremljene delavnice so namenjene prikazom ter izvajanju krajših in daljših, učno pedagoških delavnic rokodelstva, izvajanju tehničnih dni in obrtno proizvodni dejavnosti – razvoju in izdelovanju novih rokodelskih izdelkov na osnovi dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Kozjanskega. Izdelke je mogoče tudi kupiti v prodajni galeriji na Dvorcu Strmol in v Lodnu – muzejski trgovini.


Lodn – trgovina Muzeja na prostem Rogatec

Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 RogatecTel: +386 (0)3 818 62 04,
E: muzej@rogatec.siS:www.rogatec.si

Prvotna ideja o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita je z leti prerasla v največji lokalni muzej na prostem v Sloveniji, ki je bil l. 1997 nominiran za evropski muzej leta. Je znanstveno zasnovan kulturni spomenik državnega pomena pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine – OE Celje. Stalna muzejska zbirka ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Uporabljena gradiva, razporeditev prostorov in notranja oprema nazorno prikazujejo funkcionalno in vsebinsko povezanost predstavljene arhitekture z načinom življenja kmečkih ljudi v preteklosti, z njihovim materialnim in duhovnim svetom.

Jedro muzeja tvorijo izvirni objekti in rekonstrukcije obrtniških in gospodarskih objektov, ki so jih postavili na izbrani lokaciji ob izhodu iz zgodovinskega trga Rogatec (oddaljen 7 km od Rogaške Slatine). Prestavitvi stanovanjske hiše so sledili gospodarsko poslopje »štala«, dvojni vezani kozolec »toplar« in svinjak »štalunci«, nato pa še rekonstrukcije – vodnjak »štepih na čapljo« čebelnjak, viničarska hiša, brajde, kovačija in »lodn«, podeželska trgovina iz tridesetih let 20. stoletja.


Upravitelj muzejske spletne trgovine LODN je:

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 RogatecTel: +386 (0)3 818 62 00, M: +386 (0)40 373 000
E: zavod@rogatec.siS:www.rogatec.si

Občina Rogatec je leta 2000 ustanovila Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, današnji Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot neprofitni javni zavod, z namenom ustanovitve pravne osebe za upravljanje Muzeja na prostem Rogatec in ostalih kulturnih spomenikov na območju občine. Je prvi in še danes verjetno edini občinski javni zavod v Sloveniji, ki ima varstvo kulturne dediščine registrirano kot osnovno dejavnost. Vlada RS je s posebnim sklepom z dne, 21.6.2001, Zavod pooblastila za upravljanje Muzeja na prostem Rogatec, kulturnega spomenika v državni lasti in spomenika državnega pomena, ki bo naslednje leto praznoval že svojo 30-letnico. Leta 2007 je Zavod prevzel v upravljanje tudi drugo najpomembnejšo kulturno infrastrukturo v kraju, to je dvorec Strmol, ki je v lasti Občine Rogatec