LODN - Trgovina Muzeja na prostem Rogatec

IZDELKI ROKODELCEV IN NARAVE - darila, ki povezujejo

Vprašanja o izvoru materialnih dobrin, kot so glasbeni CD, žemlja ali poletne hlače, nas pripeljejo do zanimivih zgodb. Zgodb o rečeh, ki so nam vsak dan na voljo. Dojemamo jih kot samoumevne - pa to vendarle niso, kajne? Kako so v preteklosti ustvarjali glasbo, pekli kruh in tkali tkanino? In kako res potekajo ti proizvodni procesi danes?

Hm, postaja napeto!

V muzeju ponujamo programe, kjer obiskovalci odgovore poiščejo sami v doživljajskih delavnicah ali v pogovoru z rokodelcem. Ti programi so privedli do ponudbe izdelkov, ki jih predstavljamo na spletni strani. Vsak izdelek nosi v sebi zgodbo, v kateri se med seboj povezujejo narava, človekov um in njegova ustvarjalnost. Vsaka zgodba je povezana z nami samimi, z našo preteklostjo in s tem, kar smo. Zgodbe pa so vedno napisane zato, da jih pripovedujemo naprej. Da jih delimo z drugimi in se z njimi  povezujemo.

LODN - trgovina Muzeja na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

T: 03 /81 86 200, 040/814 239
E: muzej.rogatec@siol.net
S: www.rogatec.si

E-trgovina: lodn.rogatec.si